Uvjeti poslovanja

Podaci o prodajnom mjestu

Puni naziv obrta: EUDAIMONIA, obrt za obrazovanje i poučavanje (u nastavku Prodavatelj)
MB: 98692666
OIB: 35723461668
Puna adresa sjedišta: Klesarija 21, 51215 Kastav
Mobitel: 095 838 8927
E-mail: ingrid.divkovic@gmail.com
Osoba ovlaštena za zastupanje: Ingrid Divković

Kupac

Kupac je posjetitelj web stranice, fizička osoba koja kroz web trgovinu izvrši nardužbu i kupovinu proizvoda. Pravne osobe narudžbu mogu izvršiti kroz direktan kontakt Prodavatelja kroz dostupne komunikacijske kanale prilikom čega će im biti izdan po potrebi i R1 račun sa pravovaljanim iznosima.

Prodavatelj

Prodavatelj je EUDAIMONIA, obrt za obrazovanje i poučavanje, zastupan od Ingrid Divković. Postupak sklapanja ugovora Kupovina se obavlja na web stranicama Prodavatelja ingriddivkovic.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Uvjete poslovanja i Pravila privatnosti, te da je na iste pristao i da je upoznat da vrši narudžbu s obvezom plaćanja. Kupovina je moguće 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi primitka narudžbe. U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci. Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupac prilikom pregledavanja web stranice koristi WordPress CMS sa integriranim WooCommerce trgovinskim dodatkom. Pregledom proizvoda, odabrani proizvod dodaje klikom na gumb za dodavanje proizvoda u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu, proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice ili završiti proces kroz plaćanje. Prilikom plaćanja upisuje svoje podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine. Nakon narudžbe, na sljedećoj stranici, te u mailu Kupac dobiva podatke za uplatu. Nakon uplate Kupcu se šalje proizvod putem maila.

Kod narudžbe knjige, uplata se vrši transakcijski, te se nakon potvrde o uplati knjiga šalje na adresu Kupca kurirskom službom. Kupac može unijeti kupon, ukoliko posjeduje kod za isti, kako bi ostvario povoljniju kupovinu. Kupac obavlja kupovinu s bilo kojeg mjesta u svijetu. Kupac kroz dostupne informacije na web stranici samostalno donosi odluku o kupovini proizvoda. Nakon što kupac uspješno izvrši plaćanje proizvoda u košarici, Prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe, račun i digitalni proizvod, odnosno pristup istome ovisno o specifičnoj vrsti proizvoda. Time je ujedno sklopljen i kupoprodajni ugovor između kupca i Prodavatelja. Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte ingrid.divkovic@gmail.com. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte ingrid.divkovic@gmail.com.

Načini i uvjeti plaćanja

Kupac unutar trgovine plaćanje vrši transakcijski. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvata ponude kupca, a proizvod će biti dostavljen po primitku uplate kupoprodajne cijene. Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u eurima i kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj euro. Opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge Za digitalne e-knjige način i rok isporuke vrši se na način da prilikom prihvaćene uplate kupcu se šalje e-knjiga na email. Za tečajeve i njima slične usluge, kupac dobiva upute i korisničke podatke po kojima će izvršiti pristup tečaju. Ostali mogući elementi, ovisno o prodajnom paketu tečaja, mogu uključivati e-book koji se šalje e-mailom.

Troškovi dostave

Za narudžbu knjiga, dostava se vrši:
– Hrvatskom poštom

Cijena transporta [HRK / EUR] – 3,12 eura (23,51 kn) – (24 sata osim ako je narudžba napravljena u petak ili vikednom)

Rok dostave je od 2-7 radnih dana za Hrvatsku 

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

Ugovorne odredbe

Kupac kupovinom kroz web shop sustav prihvaća pravila privatnosti, uvjete poslovanja kao i politiku kolačića web stranice, odnosno sve funkcije vezane uz kupovinu kroz web shop web stranice. Sklapanje ugovora u kupoprodaji putem web stranice ingriddivkovic.com regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice ingriddivkovic.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen kada kupac stavi proizvod u košaricu te izvrši plaćanje za isti. Ugovor o kupoprodaji se ostvaruje ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. B2B kupoprodajni ugovor sklapa se specifično i zasebno koristeći daljinske komunikacije i kontakte.

Opći uvjeti poslovanja

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s obrtom EUDAIMONIA, obrt za obrazovanje i poučavanje, OIB: 35723461668, u svojstvu prodavatelja. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu ingriddivkovic.com, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice ingriddivkovic.com. Kupac sklapa ugovor na daljinu putem web stranice ingriddivkovic.com. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je to internet ili elektronička pošta. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Sadržaj web stranice ingriddivkovic.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu

Digitalni proizvodi

Kako se radi o proizvodima digitalne prirode, ne postoji slučaj gdje će se oni “pokvratiti” u klasičnom značenju riječi. U skladu s time ne postoje klasični jamstveni rokovi, već se garantira preuzimanje ispravnog digitalnog formata proizvoda. Ako se utvrdi postojanje nedostatka funkcionalnosti, rada ili nemogućnosti korištenja proizvoda, Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:
– Uklanjanje nedostatka
– Predaja drugog proizvoda bez nedostatka
– Snižene cijene
Online mentoring nije zamjena za individualno savjetovanje ili terapijski rad. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi. Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca. Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu / dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor / reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.
Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Fizički proizvodi

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail ingrid.divkovic@gmail.com ili poštom na adresu: EUDAIMONIA, obrt za obrazovanje i poučavanje, Klesarija 21, 51215 Kastav, sa naznakom Reklamacija. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, te zamjenu proizvoda. Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će dakle u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije, te vratiti robu na trošak Kupca.
Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan, te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Povrat novca

Kupcu se omogućuje povrat novca u slučajevima gdje nikako nije u stanju pristupiti tečaju ili otvoriti e-knjigu iz tehničkih razloga, grešaka i nuspojava. Ako je utvrđen takav slučaj, kupcu će se pokušati ustupiti e-knjiga u drugačijem formatu, a pristup tečaju na drugačiji način. Ako niti to ne rezultira pozitivnim ishodom, onda će se priznati reklamacija na proizvod i odobriti povrat novca.

Glavna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici ingriddivkovic.com Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Prodavatelj se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda Prodavatelj zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti kupca, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac imap pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni. Uz sliku proizvoda (koja pokušava što točnije opisati proizvod, a ne mora ga u potpunosti točno dočaravati) nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om izražena u eurima i kunama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku potvrde naruždbe.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem e-pošte na adresu ingrid.divkovic@gmail.com. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkanije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je sud u Rijeci uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana počinje teći od primitka proizvoda. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom na e-poštu ingrid.divkovic@gmail.com. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji i povrat robe nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:
– Kupac pokrenuo preuzimanje digitalnog proizvoda
– Kupac pokrenuo mentorski program
– Kupac započeo s radionicom
Povrat novca i raskid ugovora prihvaća se samo onda kada je Kupac izvršio kupovinu plaćanjem, a nije preuzeo digitalni proizvod niti ga koristio, te se javio u roku od 14 dana od uplate.

Izjava o konverziji

Unutar RH počinje prvo prilagođeno dvojno iskazivanje cijena od 5.rujna 2022.godine koje će trajati do 31.12.2023. Obveza dvojnog iskazivanja se odnosi samo na ukupnu svotu na računu uz navođenje fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kn [HRK] za 1 € [EUR]. Ovaj tečaj će se koristit u informativne svrhe do kraja godine, te ne predstavlja definitivni i točni iznos po kojem se može vršiti uplata. Uplata se vrši isključivo u eurima, te prilikom kupnje vaša banka vrši po svojem tečaju konverziju iz vaše valute u kune.
Početkom sljedeće godine službenim uvođenjem eura unutar RH biti će ažurirani načini plaćanja i prikazi cijena za isključivo u valuti eura.

Slike, opisi i videa usluga i stranica

Slike i video snimke usluga, i općenito dijelova stranica cjelokupne web stranice direktno su vlasništvo autorice i vlasnice Ingrid Divković. Slike i video snimke služe kao opisna referenca za usluge, te nastoje što točnije opisati karakteristike istih.

Newsletter

Kupnjom u trgovini, klijent automatski pristaje postati pretplaćen na generalni i segmentirani Newsletter kroz platformu Mailerlite. Ako u bilo kojem trenutku želi prestati dobivati Newslettere, isto može zatražiti na ingrid.divkovic@gmail.com.

Trgovina

Unutar trgovine moguće je kupiti digitalne proizvode poput e-book dokumenata (elektronskih knjiga). Kupnja istih se obavlja kartičnim plaćanjem, po čijoj potvrdi se omogućuje preuzimanje kupljenih digitalnih proizvoda. Cijene unutar trgovine su u svojoj punoj i točnoj vrijednosti izražene u eurima, dok alternativna dostupna valuta u kunama služi kao okvirni informativni prikaz vrijednosti proizvoda izraženog kroz valutu kune, a temelji se na ručno ažuriranom odnosu eura i kune na tržištu. Ažuriranje se ne mora vršiti na svakodnevnoj bazi! Kupnja se finalno obavlja u kunskoj vrijednosti.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju ovise o: vrsti pružane usluge odnsno kupovine proizvoda, korisnicima i klijentima, o vrsti ugovora sklopljenog s klijentima kao i o namjeri Kupca da koristi svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, te će biti izbrisani čim više nisu potrebni za naplatu savjetovanja. Iako nijedna mrežna usluga nije 100% sigurna, maksimalni trud ulažemo u zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene ili uništenja i poduzimamo razumne mjere za to. Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

U slučaju potencijalne suradnje sa vanjskim suradnicima na određenim projektima i prilikom određenih savjetovanje, Davatelj usluge može otkriti informacije o Vama bez kojih čitav postupak nije izvediv vanjskom suradniku. Vanjski suradnici moraju poštivati Pravila privatnosti podataka web stranice i specifičnih parametara rada po dogovorenim stavkama ugovora suradnje. U slučaju zakonske obveze: U slučajevima gdje je to zakonom propisano ili je neophodno za sprječavanje, otkrivanje ili kažnjavanje kaznenih djela i prijevara, Vaši osobni podaci bit će podijeljeni s nadležnim tijelima. Možemo otkriti Vaše podatke kao odgovor na sudski nalog ili drugi legitimni zahtjev od strane države. Osobni podaci koji se primarno prikupljaju prilikom postupka narudžbe i korištenja web stranice, a bez kojih nije moguće izvršiti uslugu, uključuju najmanje: Osnovne osobne podatke (ime i prezime) osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa) podatke vezane uz korištenje web stranice, primjerice prilikom korištenja kontakt forme podatke nužne za sklapanje ugovora, ponude ili računa ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača detaljne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naći ćete na sljedećem linku: Pravila privatnosti.

Rješavanje sporova

Svi sporovi koji nastanu prilikom vršenja rada između stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU – LINK
Koristimo odgovarajuće poslovne sustave i procedure kako bismo zaštitili osobne podatke koje nam dajete. Također koristimo sigurnosne postupke i tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima.

Imaš pitanja? Slobodno mi se obrati putem kontakt forme

Oslobodi svoj um i uživaj u posebnim pogodnostima!

Iskoristi 10% popusta na e-knjigu "J..e li vas ego?" i 5% popusta na ostale knjige, koje ti stižu na adresu gdje god se nalaziš. Prijavi se na newsletter i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima i ekskluzivnim ponudama. Ne propusti priliku za uštedu i inspiraciju!

Kod ti šaljem mailom odmah!

Pin It on Pinterest